דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מילוי מקום לתפקיד מנהל.ת מחלקת ניהול ההון האנושי כללי פומבי 13/09/2023
דרושים מלווי הסעות למוסדות החינוך למילוי מקום במועצה אזורית זבולון כללי פומבי 23/08/2020
דרושות סייעות למילוי מקום במערכת החינוך במועצה אזורית זבולון כללי פומבי 23/08/2020

עבור לארכיון דרושים