קול קורא למקריאי סיפורים.pdf

קול קורא למקריאי סיפורים

סיפורי ילדים מוכרים ואהובים - אתם מקריאים, אנחנו מצלמים!
לא נדרש ניסיון קודם!

כל מתנדב יקבל הכשרה והדרכה
הקטעים יבוימו ויצולמו בתיאטרון הבית וישודרו באפליקציה של המועצה

רוצים להצטרף לפרויקט? לשמוע עוד פרטים?
פנו למחלקת התרבות

הלן: helenb@zvulun.co.il 04-8478119