שירותים לאוכלוסייה – נכויות, צרכים מיוחדים ובני משפחתם

השירות מיועד לבעלי נכויות פיזיות, חושיות, מש״ה ואוטיזם בגילאי לידה עד 65.

התיווך לשירותים נעשה באמצעות העובד הסוציאלי המרחבי על מנת לשלב את בעלי הצרכים המיוחדים בחיי החברה וכדי להפחית את החסמים. השירות כולל חינוך ודיור חוץ ביתי, סיוע בהסעות למסגרות השונות, נופשונים, פעילויות פנאי, מועדוניות שיקומיות או טיפוליות, מעונות יום שיקומיים, חונכים, שירותי תעסוקה, סביבה תומכת ועוד.

ניתן לקבל את השירות דרך העובד הסוציאלי המרחבי ביישוב.

 

ועדת היגוי לקידום המודעות והתמיכה למשפחות עם צרכים מיוחדים

השירות מיועד להורים ובני משפחה של האוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.

ועדת היגוי בין-מקצועית בשיתוף תושבים שהם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.

ניתן להצטרף באמצעות פנייה לעוד הסוציאלי המרחבי ביישוב.