קרן מלגות לסטודנטים תושבי מועצה איזורית זבולון – שנה"ל  תשפ"א 2021

תקנון תבחינים

 

המועצה מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה במטרה לעודד השכלה גבוהה ולימודים אקדמיים.

ועדת המלגות דנה וקבעה את התבחינים לחלוקת המלגות.

הועדה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל סטודנט* / מבקש אשר הגיש בקשה למלגה.

הגשת המועמדות מתבצעת באמצעות טופס רישום, והעברת המסמכים הנדרשים בטופס בלבד.

אנא, קראו בתשומת לב את התקנון, ואת כל הדרישות למסמכים נלווים, לתשלום ולמילוי טופס הבקשה למלגה.

מאחלים לכולם שיהיה בהצלחה.

 

מלגות תשפ"א

 

מלגות סטודנטים יחולקו בכפוף לפעילות הסטודנטים בקהילה.

המלגות יחולקו לשני מסלולים**: סטודנטים יבחרו את מסלול המלגה בעת הגשת הבקשה. 

מסלול בסיס*: מלגה בגובה 1500 ₪.

מיועד לכלל הסטודנטים העונים על דרישות הסף כפי שמתואר בהמשך.

מסלול מורחב*: מלגה בגובה 2,500 ₪.

מיועד לכלל הסטודנטים (שנה ב' ואילך כפי שיפורסם להלן) שיבצעו פעילות בקהילה, סה"כ כ- 10 שעות. בתחומים: עזרה לימודית במועדוניות, שביל זבולון, השתלבות בפרויקט "קול הקשר" עם אוכלוסיית אזרחים וותיקים, הכל  בתנאי התו הסגול. אופן ההתנדבות והדרישות מפורטים נספח לקובץ זה.

לאחר אישור זכאות למלגה יתואם מסלול ההתנדבות עם מנהלת יחידת ההתנדבות, ויקי שלם 0525552739.

 

*מספר מקבלי המלגות מוגבל

**נדגיש כי גם מסלול הבסיס וגם המסלול המורחב מיועדים לסטודנטים שנה ב' ואילך העומדים בתבחינים.

התבחינים לזכאות להגשת בקשה למלגה:

 1. המבקש הינו תושב  מ.א. זבולון, על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב – 5 השנים האחרונות לפחות.
  לחילופין, המבקש התגורר בתחום שיפוט מ.א. זבולון לפחות 5 שנים, החליף כתובתו בתקופת הלימודים האקדמיים, והוריו הינם תושבי מ.א. זבולון על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב – 5 השנים האחרונות לפחות.  
 2. המבקש השלים שירות צבאי מלא או שירות לאומי אזרחי. לא חל על בעלי פטור או מי שאין עליו חובת שירות.
 3. המבקש לומד במדינת ישראל באחת מהאפשרויות הבאות:
  1. לימודים לתואר ראשון  במסלול אקדמאי, בשנה ב' ואילך, במוסד המוכר על  ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  2. לימודים באוניברסיטה הפתוחה החל מהנקודה ה – 60 ובהצגת תכנית לימודים מאושרת.
  3. לימודי הנדסאים, שנה ב' ואילך, במסלול המעניק תואר הנדסאי המוכר על ידי  משרד החינוך או משרד הכלכלה.
  4. לימודים במתכונת מלאה לאח/ות מוסמך/ת, או לימודים במסלול השלמה אקדמית לתואר ראשון בסיעוד, וכן לימודים במסגרת הסבת אקדמאים לסיעוד.
 4. סטודנט הלומד בחו"ל  במוסד המוכר על ידי הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך, (בדר"כ מוסד אשר מוכר במדינתו כמוסד להשכלה גבוהה ורשום בספר המוסדות המוכרים של אונסקו, מוכר על ידי הגוף הנ"ל) יהיה זכאי למלגה במידה והוא עומד בכל שאר התבחינים הנדרשים מסטודנט הלומד בארץ.
 5.   גיל המבקש אינו עולה על 33 שנה (בשנת תשפ"א 2021   - ילידי 1988 ואילך).
 6.  המבקש  לומד שנת לימודים מלאה.
 7. המבקש זכאי לקבל מהמועצה מלגה אחת בלבד וזאת לצורך לימודיו לתואר ראשון או במסלול הנדסאים.
 8. סכום המלגה כפי שפורט למעלה.
 9. המלגה במסלול המורחב מותנית בקבלת אישור על השלמת שעות פעילות בקהילה (כ 10 שעות).  סטודנטים יודיעו על בחירתם במסלול בעת הגשת הבקשה למלגה. 
 10. סטודנטים במסלול המורחב יצרפו לטופס הבקשה אישור בחתימתם על גבי הטופס בנספח.

 

לא זכאי לקבל מלגה:

1.       סטודנט הלומד במכינות, לימודי תעודה, קורסים, השתלמויות, השלמת בגרות, הכשרה או הסבה מקצועית וכו'.

2.       סטודנט שקיבל בעבר מלגה מהמועצה.

 

הבהרות ואופן הרישום:

1.    המלגה תינתן על פי שיקול דעת ועדת המלגות ולאחר שהמבקש מילא את התנאים בהתאם למסלול אותו בחר, ולאחר שכל הפניות יבדקו על ידה.

2.    אין לראות בהגשת בקשה למלגה ועמידת המבקש בכל התבחינים – התחייבות של המועצה למתן מלגה כמבוקש.

3. הרישום למלגה יעשה בין התאריכים 3.1.2021 – 21.1.2021 , באמצעות מילוי טופס אינטרנטי שיופיע באתר המועצה.

    לא יטופלו בקשות שיגיעו לאחר מועד זה או בקשות שלא יהיו בהן כל המסמכים הנלווים.  יש להקפיד על הבאת כל המסמכים עד לתאריך זה בלבד. טלפון לבירורים -04-8478111.

4.    המועד האחרון להגשת בקשה למלגה  לשנת הלימודים תשפ"א הינו יום ה' 21.1.2021 - המועד הוארך ל 28.1.21

הנחיות:

1. קראו בעיון את  מסמך תקנון התבחינים שלהלן.

2. למילוי "טופס הרישום", היכנסו לטופס רישום בהמשך הדף.

3. בנוסף לטופס הרישום יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

א.  צילום תעודת זהות הכולל את  הספח במלואו, בו ניתן לראות את תאריך רישום מקום המגורים במשרד הפנים.

ב.  אישורים על לימודים במוסד להשכלה גבוהה:

I. אישור לימודים רשמי חתום בחותמת המוסד לשנה זו.

II. אישור על מועד תחילת הלימודים לתואר במוסד זה.

ג.  קבלה על תשלום שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"א 2020-2021 מהמוסד בו הנך לומד.

ד.  צילום תעודת שחרור / שירות לאומי אזרחי / פטור (מועמדים שאין עליהם חובת שירות פטורים מסעיף זה).

ה.  תמונת ראש (פספורט) עדכנית בקובץ תמונה.

 

תהליך הגשת המועמדות למלגה כרוך בתשלום בסך 30 ₪ עבור דמי טיפול.
את הסכום ניתן לשלם
א. דרך האינטרנט בלינק : https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=1320 - הכנסו ללשונית: "תשלומים מזדמנים" ובחרו בשירות 3310 - מלגות.
ב. במועצה במזומן, או טלפונית אצל זוהר כתר-יערי בכרטיס אשראי  בטלפון 04-8478158. דוא"ל  zohar@zvulun.co.il  .

 

הליך הבדיקה והטיפול בבקשה יתחיל רק לאחר השלמת הגשת המסמכים המפורטים להלן:

      1. מילוי טופס הרישום.

      2. משלוח בדוא"ל של המסמכים הנלווים.

      3. הסדרת תשלום דמי הטיפול.

 

ההרשמה והגשת כל המסמכים הנדרשים תסתיים ב  21 בינואר 2021. לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות נוספות.

 

4.  טקס חלוקת המלגות צפוי להתקיים בסוף חודש מאי, תחילת יוני 2021.

 

חברי ועדת המלגות  

גנית ריכטר - יו"ר הועדה; דודי שביט; סלים עמריה; ויקי שלם, אורית שטייף;

 

*  נכתב בלשון זכר לשם נוחיות בלבד, מתייחס לשני המינים ללא הבדל.

מועד ההרשמה תם

 

בשאלות ובעיות יש לפנות למייל MAZKIRUT@zvulun.co.il