תקנון הרשמה ותשלום לחוגים

שנת הפעילות תחל ביום ראשון 04/09/2022 ותסתיים ביום חמישי 30/6/2023
ההרשמה תתבצע במזכירות אגף קהילה במועצה האזורית זבולון טלפון: 04-8478161 בין השעות 8:00-16:00
ובמרכז הספורט נופשית בנופית טלפון: 04-9931301 .
קיום החוג מותנה במספר מינימום של 10 משתתפים. אגף קהילה שומר לעצמו את הזכות לבטל או להפסיק את החוג אם מספר
המשתתפים ירד מתחת למספר המינימום לקיום החוג.
היעדרות מפעילות החוגים היא על אחריות המשתתף ואינה פוטרת מתשלום מלא.
אגף קהילה רשאי להרחיק או להפסיק את השתתפות הנרשם בחוגים בשל הפרת משמעת או התנהגות בלתי הולמת.
ייתכנו שינויים במערך הימים והשעות עקב אילוצי מקום ומדריכים .
חופשות וחגים נלקחו בחשבון מכלל השיעורים והתמחור השנתי.
אין החזרת כספים בגין חופשות וחגים.
בחלק מהחוגים או הסדנאות יגבה תשלום נוסף עבור תחרויות, תלבושות ופעילויות העשרה.

נהלי תשלום
ההשתתפות מותנית בהסדרת התשלום מראש.)תשלום שנתי(
התשלום יתבצע בהמחאות או בכרטיס אשראי עד 10 תשלומים, כשהתשלום האחרון עד 30.06.23
אי ההשתתפות בפעילות אינה פוטרת מתשלום עבורם, אלא במקרה של מחלה ממושכת ובהצגת אישור רפואי.
הפסקת פעילות, ביטולים והחזרת כספים
בקשה להפסקת פעילות תטופל רק לאחר הודעה ל:
טלפון למזכירת האגף: 04-8478161 | פקס 04-8478127 | מייל [email protected] | מזכירות נופשית 04-9931301
ללא הודעה בכתב או טלפונית ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. לא תתאפשר בקשת ביטול בדיעבד.
משתתף שהפסיק את פעילותו בחוגים יקבל החזר כספי, הזיכוי יבוצע החל מהחודש העוקב להודעה. לאחר ה 31.03.2023-
אין החזר תשלומים על ביטול חוג ולא יהיה החזר כספי על חלקי חודש, לכלל החוגים כולל חוגי מבוגרים.
בביטול מנוי שנתי לנופשית יגבה חודש אחד דמי ביטול לפי גובה המנוי שנרכש-במהלכו לא יתאפשר שימוש במנוי.

ביטוח
לאור שינוי חוק הספורט לא ניתן לגבות תשלום כפול על ביטוח עבור החוגים, מאחר והילדים מבוטחים דרך בית הספר, הורה המ־
עוניין לרכוש פוליסת ביטוח מורחבת לתאונות אישיות למבוגרים וילדים, יוכל לעשות זאת בתשלום על פי תעריף מרכז הפועל. רק
לאחר הודעה במייל למזכירות האגף או טלפונית ניתן יהיה לבצע רכישה של הפוליסה. מתוך התיקון לחוק )על פי החוק החדש,
יהיו פטורים מחובת ביטוח כל הספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת. בנוסף,
אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד חובה המחויבים כיום לבטח ספורטאים מסוימים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט
המאורגנות על ידם או מטעמם, יהיו פטורים מביטוח, אם בוטח הספורטאי בביטוח אחר העונה על הדרישות שנקבעו בתקנות חוק
הספורט(. כמו כן, הספורטאי יוכל לבטח את עצמו, אך גוף הספורט לא יתנה את החברות של ספורטאי.

חופשות וערבי סיום
הודעות על שינויים או כל מידע אחר יישלחו ב- SMS או WHATSUP למשתתפי החוגים.
במהלך החופשות בבתי הספר לאורך שנת הלימודים תשפ"ג, לא יתקיימו חוגי ילדים פרט לחוגים תחרותיים .
לערב סיום מחול ולערב סיום מעופפי זבולון יגבה תשלום חד פעמי.
הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח.

 

 

 

חוגים בגוש/ביישובים

חוגים בנופית

 

 

להקות ייצוגיות במחול

בית הספר לכדורגל מכבי חיפה-זבולון