פרסומת

דלג לתוכן העמוד
לוגו

11-2020 פניה לקבלת הצעות להקמה ואחזקה של מערכת מוקד רשותי

תשובות לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה מספר 2

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה  - ליום ה', תאריך 23.4.2020 , עד השעה 15:00.
פתיחת תיבת המכרזים תהיה באותו יום בשעה 15:30.
עקב מגבלות התנועה והתכנסות בתקופה זו, יבוצע צילום של מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו.
נבקשכם להקפיד על מגבלות ההתכנסות והנחיות השונות.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז