דלג לתוכן העמוד
לוגו

מכרז 17-2022 מתן זכות שימוש להפעלת חוגי פילטיס מכשירים במתקן המועצה

תשומת הלב כי מסמכי המכרז עודכנו, לרבות בעניין המחירים.

מצ"ב קובץ של מסמכי מכרז מעודכנים המחליף את מסמכי המכרז, לנוחות המשתתפים הקובץ כולל תיקוני מהדורה וכן קובץ נקי לאחר קבלת תיקונים – וזאת על מנת להקל על המציעים. יש לוודא כי הצעתכם מוגשת על גבי מסמכי המכרז המעודכנים.

רצ"ב תשובות לשאלות הבהרה. 

מועד אחרון להגשת הצעות – ללא שינוי, עד ליום 5/12/2022 בשעה 12:00.

מסמכי המכרז נקיים- 

מסמכי מכרז מעודכנים - נקי.pdf

תשובות לשאלות הבהרה- 

תשובות שלאלות הבהרה.pdf

לצפייה בקובץ המצורף למכרז