כללי

כללי
שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' 10/2022 פניה לקבלת הצעות: למערכת מידע ממוחשבת לניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנוש כללי פומבי 11/05/2022 09/06/2022
מכרז פומבי מס' 7/2022 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות כללי פומבי 07/04/2022 02/06/2022

עבור לארכיון המכרזים