ליגת הכדורסל בזבולון עונת 2022

תקנון המשחקים
ליגת הכדורסל בזבולון


1. משך המשחק 20 על 20 דקות, כל מחצית ברוטו, ללא עצירת שעון - חמש דקות הפסקה.
2. שעון 24 שניות יופעל בזמן המשחקים.
3. שלוש דקות אחרונות במחצית השנייה שעון המשחק ישוחק נטו.
4. כל קבוצה רשאית לקחת פסק זמן אחד בכל מחצית ושעון המשחק ייעצר בזמן פסק הזמן.
5. חמש עבירות לכל שחקן, בעבירה החמישית השחקן ייצא מן המשחק.
6. שש עבירות קבוצתיות, החל מהעבירה השביעית, קליעות עונשין.
7. במקרה של שוויון, שתי דקות הארכה נטו.
8. אין פסקי זמן בהארכה.
9. נצחון מזכה בשתי נקודות ואילו הפסד מזכה בנקודה אחת.
10 . אי הופעה של קבוצה תגרום להפסד טכני 20:0 והקבוצה שלא הופיעה לא תקבל ניקוד.
11 . כל קבוצה תגיש רשימה של שמות השחקנים לפני תחילת הליגה.
12 . כל קבוצה חייבת להופיע בתלבושת מסודרת שתקבל ממחלקת ספורט.
13 . במקרה של שוויון בין הקבוצות, המפגש בין הקבוצות יקבע את העולה לפליאוף. במקרה של שלוש קבוצות, טבלה פנימית תקבע את העולה.
14 . ארבע הראשונות עולות למשחק חצי גמר.
15 . בכל קבוצה רשאים לשחק שני שחקנים בלבד, שאינם תושבי המועצה, אשר אינם משחקים בליגה הארצית ומעלה.

16. בהתאם לדרישות משרד הבריאות והביטוח, כל שחקן מחוייב להירשם מראש ולמלא הצהרת בריאות. לא ישולב שחקן שלא ימלא את הצהרת הבריאות במלואה.