טופס תלונה - ממונה תלונות הציבור

פרטי הנילון (האדם עליו מתלוננים)

האם הנושא נידון בבית משפט?
האם הנושא נידון בבית משפט? (חובה) שדה חובה
האם נעשו פניות לגופים נוספים? Copy
האם נעשו פניות לגופים נוספים? Copy (חובה) שדה חובה