רון לוי
מנהל רישוי וקידום עסקים
04-8431530
0546833028

מטרות המחלקה:

  • הסדרת הפעילות התקינה של בתי עסק בתחומי מועצה אזורית זבולון במסגרת חוק רישוי עסקים שמבין מטרותיו העיקריות שמירה על בריאות הציבור, שמירה על בטחון הציבור, שמירה על בטיחות ואיכות החיים של התושבים במועצה.
  • קידום ליווי וסיוע לבעל העסק בהליך הרישוי בהתנהלותו מול גורמי המועצה והרגולטור הממשלתי.
  • ביצוע בקרה שוטפת ואכיפה במידת הצורך לשם שמירה על מטרות החוק ותקנותיו.
 

חוק רישוי עסקים הינו חוק שנועד להסדיר פעילות תקינה של בתי עסק במדינה שמבין מטרותיו העיקריות שמירה על בריאות הציבור, שמירה על בטחון הציבור, שמירה על vבטיחות ואיכות החיים של התושבים במדינת ישראל.

סוגי העסקים הנדרשים לפעול לקבלת רישיון עסק פורסמו על ידי צו של משרד הפנים ומחולקים לקטגוריות הבאות:
בריאות רוקחות וקוסמטיקה, דלק ואנרגיה, חקלאות ובעלי חיים, מזון, מים ופסולת, מסחר ושונות, עינוג הציבור נופש וספורט, רכב ותעבורה, שירותי שמירה ואבטחה, תעשייה, מלאכה כימיה ומחצבים.
על פי חוק רישוי עסקים כל בית העסק מחויב להציג במקום בולט בעסק את רישיון העסק ומחייב בעל עסק להציג את הרישיון לכל דורש.

קניה בעסק בעל תעודת רישיון עסק מבטיחה כי בעסק נעשו הסידורים המתאימים החל מבטיחות מבנים, אישור כיבוי אש, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכו' כדי להבטיח לציבור קנייה בטוחה.

חל איסור לנהל עסק טעון רישוי ללא קבלת רישיון עסק מטעם הרשות המקומית. ניהול עסק ללא רישיון עסק מהווה עבירה פלילית על פי החוק ומי שעוסק בכך צפוי לקבל צו סגירה, קנסות גבוהים ואף למאסר בפועל במקרים מסוימים.
על פי חוק רישוי עסקים יש לפעול לקבלת רישיון עסק בטרם פתיחת העסק ולפנות ליחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית לקבלת הנחיות לאופן הגשת הבקשה לקבלת הרישיון.

את הבקשה לרישיון יש להגיש בצירוף תכניות עסק ונספחים בהתאם לדרישות הרשות המקומית וסוג העסק.
קבלת רישיון עסק מותנה באישורים מכל הגורמים הרלבנטיים וביצוע הדרישות שלהם למתן רישיון עסק.)
תחום רישוי העסקים פועל עפ"י חוק רישוי עסקים שמטרותיו להבטיח את שלום הציבור בתחומי הבריאות, איכות הסביבה, הבטיחות, הבטחון, וכל הכרוך בגידול ואחזקת בעלי חיים.
חוק רישוי העסקים משיק לתחום התכנון והבניה כיוון שרישיון עסק מותנה בהיתר בניה למבנה ולשימוש בו.
זאת לידיעה - עפ"י חוק, עיסוק בעסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה פלילית! על מנת לבדוק את הצורך ברישיון עסק מומלץ להגיע למשרד במועצה לבירור
מובא לפניכם כל המידע הנדרש לבעלי עסקים הנדרשים ברישיון עסק לשימושכם