• מערכת חינוך איכותית מותאמת לעתיד
  • שירותים מתקדמים ומונגשים לישובים ולתושבים
  • שמירה על צביון כפרי והגנה על מגזר החקלאות
  • פיתוח  קהילתי – ישוב, צעירים, צמיחה דמוגרפית וגיל שלישי
  • מעורבות עמוקה באיכות הסביבה
  • מתן שיויון הזדמנויות בחברה הבדואית והערבית
  • פיתוח כלכלי, תיירותי ויזמות
  • חיזוק התרבות הארגונית