נופית פורמן
ממלאת מקום מנהלת מחלקת תרבות
04-8478119
 

מחלקת התרבות מהווה ספינת דגל לאמנות, ליצירה ולפיתוח תרבות הפנאי בקשת רחבה של אירועים, מופעים, סדרות איכותיות ופסטיבלים.
מחלקת התרבות מתמקדת בניהול מערך תרבות איכותית ומגוונת לתושבים, בהגדלת מספר "צרכני תרבות" מועצתיים ובעידוד והצמחת יוצרים ואמנים מקומיים.

לצפיה באירועי התרבות במועצה - הכנסו לאירועים