אוגוסט 2017- אבטין - ביה"ס העל יסודי החדש במועצה למגזר הערבי - רמות זבולון בשלבי בנייתו המתקדמים. בית ההספר מתחיל בתשע"ח את שנתו השניה ואנו גאים מאוד בהצלחתו ומאמינים בשינוי המהפכני שיביא. 

בתמונה: מבט על - בית ספר רמות זבולון ( כיתות ז-יב ) לישובים חוואלד, ראס עלי ואיבטין

צילום: מתן וורקר

את מוסדות החינוך במועצה אנו מבדלים בחתך הבעלות לשתי קבוצות:

1. מוסדות החינוך בבעלות המועצה

2. מוסדות החינוך בתחום המועצה אך אינם בבעלותה (תיכון יעדים לחינוך , צוהר לטוהר, בית ספר מרום, אורנים בית ספר למחוננים , כפר הנוער הדתי)

אחריותנו על פעולתם, ניהולם ופיתוח מוסדות החינוך בקבוצה הראשונה מלאה ומוחלטת. המוסדות בקבוצה השנייה מנוהלים על ידי עמותות או תאגידים אחרים והמועצה האזורית מספקת להם את השירותים המוניציפאליים על פי חוק, ואנו משתדלים מאוד גם מעבר לכך.