ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

 

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים השוהים במשפחתונים או רשויות חינוך מקומיות או תאגידים עירוניים

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים השוהים במשפחתונים / במעונות יום המופעלים על ידי תאגידים שאינם עירוניים

פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים

 

נוהל הנגשה פרטנית לתלמיד עם צרכים מיוחדים

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אנו רוצים לידע אתכם על נוהל חדש להגשת בקשה לציוד הנגשה פרטנית, היכול לסייע לילדכם לתפקד במסגרות החינוכיות במועצה אזורית זבולון.
ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח-2018 . 
התקנות הסדירו את ההוראות לביצוע ההתאמות והן כוללות הנחיות להגשת הבקשה ע"י ההורים, לאישור הבקשה,  לפנייה לממונה במשרד החינוך ולהגשת ערר.
בהתאם לנוהל החדש, האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה.
ההורה/האפוטרופוס ימלא את טופס הבקשה המצורף (נספח מס' 1.) ויגיש את הבקשה לרשות המקומית, בצירוף המסמכים  המעידים על המוגבלות.
הממונה על התחום במועצה אזורית זבולון היא עדי צמח אחראית תחום חינוך מיוחד במועצה, ואליה יש להגיש את הבקשות.
טופס בקשה של ההורים אליו יש לצרף מסמכים רפואיים המתארים את הלקות, המגבלות והצרכים הנדרשים מהן. כדאי לצרף אם ניתן את המלצת המורה/סייע המלווה את הילד/ה.
את הטפסים ניתן להעביר לעדי בדרכים הבאות:
מייל  [email protected]  פקס 04-8478122 לידי עדי או ידנית לבית המועצה לשים בתא דואר של עדי במעטפה סגורה.
ניתן ליצור קשר עם עדי בדרכי התקשורת הבאות:
טלפון במשרד - 04-8478166 טלפון נייד – 054-6833012 או במייל [email protected]

להורדת טופס בקשה של ההורים לחצו כאן