מאשר להעלות תמונות של בני/בתי במסגרת פרסומי המועצה
מאשר להעלות תמונות של בני/בתי במסגרת פרסומי המועצה (חובה) שדה חובה