המועצה מעדכנת את התושבים ומפרסמת את התוצאות דיגום המים השנתיות בישובים

zvulun 2021.pdf