אגף ההנדסה של המועצה האזורית זבולון עוסק בתחומים הבאים:

 • ניהול, תיאום, תכנון הבנייה הציבורית (חינוך, ספורט ונופש, דת וכו')
 • ניהול, תיאום תכנון ופיקוח על עבודות התשתית (פיתוח המרחב הציבורי ע"י המועצה וע"י גורמי חוץ).
 • טיפול בהסדרי התנועה במועצה.
 • הנגשת המרחב הציבורי.
 • טיפול במבנים מסוכנים.
 • טיפול באחזקת מבני ושטחי המועצה.
 • קשר עם רמ"י ומשב"ש לעניין פיתוח ושיווק קרקעות מדינה.
 • טיפול בכל היבטי התברואה והסביבה באמצעות מחלקת התברואה.
 • טיפול בכל ענייני רישוי עסקים באמצעות מחלקת רישוי עסקים.
 • מהנדס המועצה משמש ראש מכלול הנדסה ולוגיסטיקה בחירום.

מטרות האגף:

 • פיתוח המועצה והערכות לפיתוח האורבני העתידי בהתאם לעקרונות התכנון המאפיינים אותנו במטרה לשמר את אופיה של המועצה, איכויותיה ויתרונותיה במרחב, תוך כדי הובלת חזון ומטרות המועצה

 • פיתוח וניהול המרחב הסביבתי והתשתיתי כמרחב ציבורי מזמין, נגיש ובטוח לכלל האוכלוסיה על גווניה ועל צרכיה בכל עולמות התוכן: הנדסה, תברואה, סביבה, רישוי וקידום עסקים ותחזוקה

 • קידום פרוייקטים הנדסיים במועצה  (מוסדות חינוך, ספורט, דת, תרבות, פנאי, תשתיות, תנועה ותחבורה וכו')

 • קידום ופיתוח סביבתי למערכת החינוך כמערכת איכותית מותאמת לעתיד

 • פיתוח ושימור המרחב החקלאי

טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלום רוזנברג מנהל האגף ומהנדס המועצה 04-8478179 shalomr@zvulun.co.il
רומינה רדליך מזכירת אגף הנדסה 04-8478179 romina@zvulun.co.il
נורית נייגר קידום פרוייקטים nurit@zvulun.co.il

תברואה ואיכות הסביבה

טבלת אנשי קשר - תברואה ואיכות הסביבה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רחל סלע מנהלת מחלקת תברואה ואיכות הסביבה 04-9835945 054-6833033 Rachel@zvulun.co.il
ד"ר עינת וייץ מ"מ וטרינרית 04-8431503 veterinar@zvulun.co.il
דודי שביט רכז חינוך סביבתי - מועצה אזורית זבולון אימוץ אתר אושא העתיקה 052-4695923 shavit333@gmail.com

רישוי וקידום עסקים

טבלת אנשי קשר - רישוי וקידום עסקים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רון לוי מנהל רישוי וקידום עסקים 04-8431530 0546833028 ronl@zvulun.co.il

מחלקת אחזקה ובטיחות בדרכים

טבלת אנשי קשר - מחלקת אחזקה ובטיחות בדרכים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מוטי אבאי מנהל מחלקת אחזקה ואחראי על בטיחות בדרכים 04-8478368 MotiAbai2@zvulun.co.il
דני צנטנר אחזקת גני ילדים ומבני המועצה 054-6833045 dani@zvulun.co.il