הטיול לאגמון החולה נדחה בשל התפרצות שפעת העופות במקום

מועד לטיול חדש - יפורסם בהקדם 

 

אגמון החולה לפוסטים.pdf