דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
לתפקיד מנהל/ת היחידה לקידום נוער מועצה אזורית זבולון- מילוי מקום כללי חיצוני 25/05/2021 19/04/2021
מכרז חיצוני מס' 02/2021 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער במועצה אזורית זבולון כללי חיצוני 25/03/2021 19/04/2021
מכרז מספר 11/2020 לתפקיד ספרנ/ית בית הספר העל יסודי "כרמל זבולון" יגור- מועצה אזורית זבולון- פרסום נוסף כללי חיצוני 28/12/2020 11/01/2021
מנהל היחידה לקידום נוער והיל"ה ברשות (מילוי מקום עד יולי 2021) כללי פומבי 08/12/2020 21/12/2020
מכרז מספר 11/2020 לתפקיד ספרנ/ית בית הספר העל יסודי "כרמל זבולון" יגור- מועצה אזורית זבולון- פרסום נוסף כללי פומבי 08/12/2020 21/12/2020
מודעת דרושים לתפקיד מנהל/ת היחידה לקידום נוער מועצה אזורית זבולון- מילוי מקום כללי חיצוני 11/11/2020 29/12/2020
מכרז מספר 14/2020 לתפקיד רכז/ת כח אדם בחינוך כללי פומבי 25/10/2020 08/11/2020
מכרז מספר 13/2020 לתפקיד מזכירת לשכת ראש מועצה כללי פומבי 14/10/2020 27/10/2020
מכרז מספר 11/2020 לתפקיד ספרנ/ית בית הספר העל יסודי "כרמל זבולון" יגור- מועצה אזורית זבולון- פרסום נוסף כללי פומבי 14/10/2020 27/10/2020
מכרז מספר 12/2020 לתפקיד מזכיר/ת אגף שירותי קהילה - מ.א זבולון כללי פומבי 14/10/2020 27/10/2020
מכרז כוח אדם מס' 09/20 לתפקיד פסיכולוג במועצה אזורית זבולון כללי חיצוני 10/08/2020 24/08/2020
מ.מ. עובד סוציאלי מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה כללי חיצוני 04/08/2020 12/08/2020
דרושה מנהלת משפחתון באיבטין 29/07/2020 13/08/2020
דרושים/ות מדריכים/ות לפרויקט "זבולון בלילות" כללי חיצוני 26/07/2020 26/08/2020
מכרז 08/2020 לתפקיד מנהל מדור ישובים במועצה אזורית זבולון כללי פומבי 07/07/2020 21/07/2020
מכרז 2020/60 פרסום חוזר לתפקיד עובד קידום נוער - עובד חינוך-טיפול ביחידה לקידום נוער כללי פומבי 07/07/2020 21/07/2020
מכרז 05/20 פנימי/ חיצוני דרוש/ה למועצה אזורית זבולון דרוש/ה מנהל מחלקת תחבורה כללי חיצוני 03/06/2020 17/06/2020
מכרז 06/2020 פנימי/ חיצוני לתפקיד עובד קידום נוער - עובד חינוך-טיפול ביחידה לקידום נוער כללי חיצוני 03/06/2020 17/06/2020
לחברה לפיתוח זבולון דרוש/ה מנכ"ל/ית כללי פומבי 02/06/2020 16/06/2020

חזור לדרושים כעת