teenEDGErs

TEENedgeRS - אירוע היזמות לנוער 24/5/23

edge המרכז לחדשנות בחינוך מזמין אתכם ואתכן - תלמידות ותלמידי כיתות ט'-י' במועצה האזורית זבולון, להציע רעיונות ליוזמות המקדמות פתרונות לאתגרי חינוך וקהילה.

ביום ד' 24/5/23 יתקיים ב-edge center במכללת "אורנים" TEENedgeRS - אירוע היזמות לנוער. אירוע חווייתי אליו יוזמנו הצוותים שייבחרו להשתתף, צוותי בתי הספר, הורים וקהילת זבולון. 

 

במסגרת הפעילות של edge המרכז לחדשנות בחינוך אנו מעודדים התנסות של בני נוער בתהליכי יזמות ופתרון בעיות ואתגרים.  זאת תוך שיתוף פעולה בין תלמידים, מורים והורים.  

שלב 1 - גיבוש צוות וזיהוי בעיה או אתגר בכיתה/קהילה

אנו מזמינים את תלמידי ותלמידות כיתות ט' ו - י' מבתי הספר "כרמל זבולון" ו"רמות זבולון" להגיש רעיונות ליוזמות המקדמות פתרונות לאתגרי חינוך וקהילה.  את הרעיונות יש להגיש בצוותים של 2-6 בני נוער המקדמים רעיון אחד. לצוות ניתן לצרף גם שני הורים / מורים מצוות בית הספר. 

שלב 2 - רישום לאירוע 

ההגשה תהיה באמצעות טופס מקוון באתר המועצה (בהמשך הדף). ניתן ומומלץ להיעזר במורים/הורים במענה.

לתשומת לבכם: תאריך אחרון להרשמה: 4/5/23

שלב 3 - פרסום הצוותים שנבחרו להשתתף באירוע

כל בית ספר יבחר 4 צוותים אשר ישתתפו באירוע TEENedgeRS.  

צוות בית הספר בסיוע edge המרכז לחדשנות בחינוך, יקיים מפגשים עם הצוותים במטרה להתכונן לקראת אירוע השיא. המפגשים יהיו אישיים ויתקיימו במהלך יום הלימודים. 

שלב 4 - אירוע השיא! יום ד' 24/5/23

לאירוע שני חלקים:

בחלק הראשון יעבדו הצוותים עם מנטורים על דיוק הרעיונות ובניית פרזנטציה שתוצג בפני פאנל מומחים מקצועי.

בחלק השני יוצגו הרעיונות בפני פאנל מומחים מקצועי, וייבחרו שני צוותים מובילים אשר ימשיכו בתהליך פיתוח הרעיון  בליווי צוות EDGE המרכז לחדשנות בחינוך.  

לשאלות ופרטים נוספים: edge@zvulun.co.il

רישום צוות ל-teenEDGErs - אירוע היזמות לנוער

לא חובה
לא חובה
תיאור מפורט של הרעיון/יוזמה ומרכיביו בצורה ברורה. יש לכלול את האתגר אשר אותו הרעיון/יוזמה מנסה לפתור/לשפר, מהם היתרונות הבולטים ברעיון/יוזמה.
פרטו כיצד אתם מדמיינים את השימוש היום יומי ברעיון/יוזמה שלכם
מהם האתגרים/חסמים המרכזיים הצפויים בהשקת הרעיון. התנגדות פנימית, מורכבות טכנולוגית גבוהה, שפה וכדומה
ניתן לצרף המחשה ויזואלית (תרשים זרימה, לינק לאתרים ולסרטונים, פתרונות דומים - רכזו הכל בתוך קובץ אחד).