מרכז המוזיקה במועצה אזורית זבולון, אגף שירותי קהילה פותח שערי לתלמידים לשנת תשפ"א. לפרטים: 04-8478161 אורית