מועצה אזורית זבולון מעודדת את בעלי העסקים להגיש בקשה לסיוע במימון התאמות בעסק לשגרת הקורונה:

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km2.aspx
משרד הכלכלה והתעשיה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מציעה סיוע בהשתתפות ב 50% מסך ההוצאות ועד לתקרה של 5,000 ₪ (כולל מע"מ), עבור: ביצוע התאמות מבנה וריהוט, פרסום ושיווק דיגיטלי, וקידום פעילות העסק במסחר מקוון.
קישור לקול הקורא:

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Documents/jan2020/Takanon_Siyua.pdf