שימו לב - היום הפתוח שתוכנן ל- 24.3 נדחה לאחר חופשת הפסח. מועד חדש יפורסם בקרוב

הורים המתעניינים במסלול הדמוקרטי בזבולון

שלום רב,

שמחות ומברכות אתכן.ם על התעניינותכן.ם בשילוב ילדיכן.ם במסלול הדמוקרטי בזבולון לשנת הלימודים תשפ"ד.

שימו לב! בשלב זה עליכן.ם לרשום את הילד.ה לבית הספר אליו הוא / היא משוייכ.ת באופן טבעי (ניצני זבולון או נופית),

רק לאחר השלמת תהליך ההכרות עם המסלול תוכלו להרשם אליו.

ההרשמה פתוחה לעולים.ות לכיתה א', וישנם מקומות בודדים לקליטת ילדים.ות לכיתות ב-ה.

 

שלבי ההכרות:

1. מילוי טופס פרטים אישיים ראשוני - מצורף פה בהמשך

2. הגעת שני הורים לבוקר חשיפה שיתקיים ביום ו' 03/03/2023 09:00 - 10:30 בבניין ציפורי במועצה

3. הגעת שני הורים וילד.ה ליום הפתוח שיתקיים לאחר חופשת הפסח בבית הספר בנופית (מועד מדוייק יפורסם בקרוב)

4. מילוי טפסי הרשמה - יועברו לאחר השתתפות במפגשי הכרות

5. תשלום מקדמה

6. הסדרת תשלום

 

טופס מילוי פרטים ראשוני

מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה
הכיתה אליה עולה הילד
הכיתה אליה עולה הילד (חובה) שדה חובה
אני מבין / מבינה שמילוי טופס זה אינו מאשר הרשמה או שיבוץ למסלול הדמוקרטי אלא הינו התעניינות בלבד, הרישום יעשה בהמשך ובתנאי שתהליך ההכרות יושלם במלואו, וכן בהתאמה לצרכי ומגבלות המערכת
אני מבין / מבינה שמילוי טופס זה אינו מאשר הרשמה או שיבוץ למסלול הדמוקרטי אלא הינו התעניינות בלבד, הרישום יעשה בהמשך ובתנאי שתהליך ההכרות יושלם במלואו, וכן בהתאמה לצרכי ומגבלות המערכת (חובה) שדה חובה