דלג לתוכן העמוד
לוגו

מכרז 1-2022 לקבלת הצעות למתן שירותי קהילה תומכת לאזרחים וותיקים

שלום רב,

לאור סוגיות שהתעוררו, המועצה שוקלת אפשרות לביצוע עצמי של הפעילות במכרז דנן.

בשים לב לכך הודיעה המועצה על הקפאת המכרז. הודעה מתאימה תפורסם בעיתונות ובאתר המועצה.

הודעה בדבר מועד חדש להגשת ההצעות, ככל שיוחלט על המשך הליכי המכרז, תפורסם ע"י המועצה בנפרד.

בשלב זה, אין להגיש הצעות למכרז.  
 

מכרז 1-2022 לקבלת הצעות למתן שירותי קהילה תומכת לאזרחים וותיקים.pdf