דלג לתוכן העמוד
לוגו

מכרז 11/2021 לקבלת שירותי ליווי וניהול פרוייקטים לקידום ופיתוח פיזי וחברתי בכפר איבטין

הודעה בדבר הקפאת הליכי מכרז
הליכי המכרז שבנדון מוקפאים –  על מועד חדש תצא הודעה נפרדת 
 אין להגיש הצעות למכרז עד לפרסום לוח מועדים מעודכן.
מציעים שרכשו את מסמכי המכרז –  רשאים לפנות למועצה לקבלת החזר של עלות הרכישה.

 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה  - ליום ג', תאריך 28.12.2021, עד השעה 12:00.

בהתאמה, מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום ה',  תאריך 09.12.2021, עד השעה 12:00.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז