דלג לתוכן העמוד
לוגו

מכרז משותף מס' 1/2021 - לאספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות פרישת תשתית סיבים אופטיים ו/או גלים מילימטרים

ועדת המכרזים המשותפת מודיעה בזה כי פתיחת תיבת המכרזים תערך בסמוך לחלוף מועד האחרון להגשת הצעות, ביום 7.10.2021 בשעה 12:00, במשרדי מועצה אזורית גזר.

תשומת לב המשתתפים למסמכי ההבהרות למכרז.

 

מסמך הבהרות 4

מסמך הבהרות 5

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 7.10.2021 עד לשעה 12:00.

 

תשומת לב המשתתפים למסמכי ההבהרות למכרז

מסמך הבהרות 1

מסמך הבהרות 2

מסמך הבהרות 3

מכרז משותף 1-2021 לאספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות פרישת תשתית סיבים אופטיי