דלג לתוכן העמוד
לוגו

מכרז 3-2021 לקבלת הצעות לאספקה, הובלה והתקנה של ציוד ומערכות מחשוב למועצה ולמוסדותיה

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה ותיקון כתב כמויות

 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום  29.4.2021, עד השעה 15:00.

כתב הכמויות למכרז עודכן. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ובנוסח המעודכן של כתב הכמויות, קודם לרכישתם, באתר האינטרנט של המועצה - https://www.zvulun.org.il/ או במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות.

עלות רכישה - 500 ₪  שלא יוחזרו.

איש קשר לפרטים נוספים - גב' מורן פיקר, בדוא"ל – moran@zvulun.co.il  או בטלפון: 04-8431536.

שימו לב: מועד פתיחת המעטפות נדחה לשעה 17:00 ביום 29.4.2021. אין שינוי במועד האחרון להגשה - שעה 15:00 ביום 29.4.2021.

מעמד הפתיחה כפוף להנחיות משרד הבריאות, מציע המעוניין להשתתף במעמד הפתיחה, ההשתתפות כפופה לרישום ואישור מראש בטלפון 04-8431536 או בדוא"ל moran@zvulun.co.il.

 

 

מענה לשאלות הבהרה:

תשובות לשאלות הבהרה+ שינוי כתב כמויות 321.pdf

 

 

מכרז 3-2021 לקבלת הצעות לאספקה, הובלה והתקנה של ציוד ומערכות מחשוב למועצה ולמוסדותיה.pdf