דלג לתוכן העמוד
לוגו

החברה לפיתוח זבולון בע"מ מכרז פומבי מס' 04/20 להקמת מתחם הכולל מבנים יעודיים לאנשים עם מוגבלות

מענה לשאלות 2:

מענה מס 2 לשאלות המשתתפים מכרז אקים 4.pdf

הודעה על העלאת מסמכים לאתר:

הודעה על העלאת מסמכים לאתר החברה.pdf

קישור לקבצים: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hVlKqRooxj_EY6giHWcmf-pr_owONMDI?usp=sharing

הוודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות:

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות.pdf

 

מענה לשאלות המשתתפים מכרז אקים (002).pdf

מענה לשאלות קבלנים וקבצים נוספים:

https://drive.google.com/drive/folders/1NdpsrKDCuq8IIgmOtFidTAbJdt7VNfDu?usp=sharing

 

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ועל שינוי בתנאי הסף של המכרז לרבות ביטול חובת השתתפות בסיור הקבלנים

מסמך שינויים והבהרות- הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ושינוי בתנאי הסף של ההליך.pdf

מסמך הבהרות:

הבהרות למכרז חפז 420.pdf

מכרז אקים נוסח לפרסום.pdf

ניתן להוריד את כל המסמכים הנלווים בלינק:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZXac4kvMSXr1dRk4lt51N3ZKLim6ilVS?usp=sharing