דלג לתוכן העמוד
לוגו

מכרז 16-2022 להפעלת מזנון במרכז ספורט ופנאי נופשית

מכרז פומבי מס' 16/2022 להפעלת מזנון במרכז ספורט ופנאי "נופשית" הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה.

על מועד הגשה חדש תינתן הודעה נפרדת.

בשלב זה, אין להגיש הצעות למכרז. 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז