דלג לתוכן העמוד
לוגו

מכרז 08-2022 לקבלת הצעות להפעלת צהרונים וקייטנות ביישובי המועצה עפ"י תכנית "ניצנים"

תשומת לב המציעים 

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום- 10.05.22 בשעה 12:00
בהתאמה, מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום ה' ה – 26.5.2022 עד השעה 12:00.

 

תשובות לשאלות הבהרה ונספח הצעה מתוקן  תשובות לשאלות הבהרה ונספח הצעה מתוקן.pdf

לצפייה בקובץ המצורף למכרז