שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: החלטת ועדת השלושה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז עבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים אמ/11/2019 קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 27/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/08/2020
שם המכרז: החלטת ועדת השלושה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז עבודת הקמה אחזקה ושיקום תשתיות אמ/10/2019 קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 27/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/08/2020
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 21/2020 לקבלת הצעות לרכש ואספקת ציוד משרדי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/08/2020
שם המכרז: ועדת השלושה: גני משחקים התקנה קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 29/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/07/2020
שם המכרז: ועדת השלושה: גני משחקים הצללה קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 29/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/07/2020
שם המכרז: ועדת השלושה: מבנה יביל בית הספר נופית קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 02/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 19/2020 לביצוע עבודות קבלניות: תשתית בנוי בישובים כפר ביאליק וכפר חסידים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/2020 לביצוע עבודות קבלניות - עבודות שיפוץ גני ילדים (ורדים ונרקיס) ביישוב איבטין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 18/2020 לביצוע עבודות קבלניות עבודות פיתוח ביישוב איבטין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/06/2020
שם המכרז: 6-2020 לביצוע עבודות קבלניות: עבודות שיפוץ כיתות בי"ס נופית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/03/2020
שם המכרז: 7-2020 לביצוע עבודות קבלניות: עבודות תוספת כיתות בי"ס אזורי כרמל זבולון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/03/2020
שם המכרז: 8-2020 לביצוע עבודות קבלניות: עבודות הקמת גן ילדים קיבוץ יגור קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/03/2020
שם המכרז: 9-2020 לביטוחי רכוש וחבויות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 12/03/2020
שם המכרז: 10-2020 לביצוע עבודות נגישות פיזית פרטנית (ראייה) בבית הספר ניצני זבולון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/03/2020
שם המכרז: 11-2020 פניה לקבלת הצעות להקמה ואחזקה של מערכת מוקד רשותי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/04/2020
שם המכרז: 12-2020 לביצוע עבודות שדרוג קווי ומערכת מים בישוב איבטין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/05/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 2020/05 לתפקיד וטרינר רשותי קטגוריה: כח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/03/2020
שם המכרז: 5-2020 לקבלת הצעות לרכש ואספקת כלי אצירה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 27/02/2020
שם המכרז: 4-2020 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור (פסולת אריזות קרטון ופסולת נייר) למחזור בתחום שיפוט המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 27/02/2020
שם המכרז: 3-2020 לביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך ומוסדות ציבור בתחום שיפוט המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/02/2020
שם המכרז: 1-2020 לקבלת הצעות להפעלת רצף מסגרות יומיות לילדים ובוגרים אשר שייכים לאוכלוסיית מינהל מוגבלויות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/01/2020
שם המכרז: 1-2020 למתן שירותי ניהול פרויקטים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 20/01/2020
שם המכרז: 18-2019 לביצוע צילום אוויר וסקר חריגות בנייה (בהתאם לתיקון 116 לחוק התו"ב) בשטח המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 16/12/2019
שם המכרז: החלטת ועדת השלושה בענין התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - ליסינג קטגוריה: ועדת השלושה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 04/11/2019
שם המכרז: 14-2019 לביצוע עבודות איסוף וסילוק אשפה, גזם ופסולת גושית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 14/11/2019
שם המכרז: 17-2019 לביצוע עבודות הרחבת מועדון נוער חוואלד קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 03/11/2019
שם המכרז: 16-2019 לביצוע עבודות שדרוג קווי ומערכות מים בישוב ראס עלי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 03/11/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 13/2020 מכרז מסגרת לביצוע סקר ארנונה ושירותי מדידה בתחום שיפוט המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 04/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2020 לביצוע עבודות קבלניות: עבודות שדרוג מערכת הביוב בכפר מכבי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 04/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 15/2020 בעניין ביצוע עבודות אספקה, תכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 04/06/2020
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 16/2020 - למכירת כלי רכב משומשים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז: 10/06/2020

חזור למכרזים פעילים