כללי

כללי
שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
12/2022 לקבלת הרשאה לתפעול ותחזוקת מזנון בבית ספר כרמל זבולון כללי פומבי 22/06/2022 17/07/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 11/2022 למכירת כלי רכב משומשים כללי פומבי 17/06/2022 14/07/2022

עבור לארכיון המכרזים