תושבי זבולון סופרים אתכם! מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך!