הפגנה: חקלאות ישראלית זאת ציונות

תושבי מועצה אזורית זבולון מפגינים ביחד נגד הפגיעה בחקלאות בחוק ההסדרים. יום שישי 6.8.21 בשעה 10:00 בחניון חוצות יגור.


בואו להפגין ביחד ביום שישי בשעה 10:00 בבוקר בחניון חוצות יגור.

מפגינים בעד החקלאות והחקלאים ונגד החלטות האוצר. 

כי החקלאות הישראלית היא ציונות ולא ניתן להרוס אותה. 

מפגינים בעד החקלאות