הזמנה לתוכנית ניטור טבע ומגוון מינים

אנחנו מזמינים את התושבים לקחת חלק בתוכנית ניטור טבע ומגוון מינים במועצה האזורית זבולון. סיורים מרתקים עם מומחים בנושאים מגוונים: יונקים, עופות, צמחים וחרקים. השתתפות בפרויקט מדע אזרחי לניטור הטבע ומגוון המינים בזבולון. הקמת מנגנון לשת"פ בין התושבים ל