קרן מלגות  עידוד לסטודנטים תושבי מועצה אזורית זבולון – שנה"ל  תשפ"ג 2022-2023

 

המועצה מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה במטרה לעודד השכלה גבוהה ולימודים אקדמיים.

ועדת המלגות דנה וקבעה את התבחינים לחלוקת המלגות.

הועדה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל סטודנט* / מבקש אשר הגיש בקשה למלגה.

הגשת המועמדות מתבצעת באמצעות טופס רישום, והעברת המסמכים הנדרשים דרך אתר המועצה .

אנא, קראו בתשומת לב את התקנון, ואת כל הדרישות למסמכים נלווים, לתשלום ולמילוי טופס הבקשה למלגה.

מאחלים לכולם שיהיה בהצלחה.

 

מלגות  עידוד תשפ"ג

 

בשנת תשפ"ב החליטה המועצה על שינוי המתווה לחלוקת המלגות לסטודנטים.

לפיכך, בשנת תשפ"ג יחולקו מלגות בשני מסלולים:

מסלול ראשון: מלגה בגובה 10,000 ₪. בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח פיס

במסלול זה מחויבים הסטודנטים ל – 140 שעות מעורבות חברתית. – בוצע לשנה זו. 

מסלול שני: מלגת עידוד  בגובה 1000 ₪.

מלגת עידוד ותמיכה לסטודנטים משנה ב' ומעלה תושבי המועצה.

*מספר מקבלי המלגות מוגבל

 

התבחינים לזכאות להגשת בקשה למלגת עידוד:

 1. המבקש הינו תושב  מ.א. זבולון, על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב – 5 השנים האחרונות לפחות.
  לחילופין, המבקש התגורר בתחום שיפוט מ.א. זבולון לפחות 5 שנים, החליף כתובתו בתקופת הלימודים האקדמיים, והוריו הינם תושבי מ.א. זבולון על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב – 5 השנים האחרונות לפחות.  
 2. המבקש השלים שירות צבאי מלא או שירות לאומי אזרחי. לא חל על בעלי פטור או מי שאין עליו חובת שירות.
 3. המבקש לומד במדינת ישראל באחת מהאפשרויות הבאות:
  1. לימודים לתואר ראשון  במסלול אקדמאי, בשנה ב' ואילך, במוסד המוכר על  ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  2. לימודים באוניברסיטה הפתוחה החל מהנקודה ה – 60 ובהצגת תכנית לימודים מאושרת.
  3. לימודי הנדסאים, שנה ב' ואילך, במסלול המעניק תואר הנדסאי המוכר על ידי  משרד החינוך או משרד הכלכלה.
  4. לימודים במתכונת מלאה לאח/ות  מוסמכ/ת, או לימודים במסלול השלמה אקדמית לתואר ראשון בסיעוד, וכן לימודים במסגרת הסבת אקדמאים לסיעוד.
 4. סטודנט הלומד בחו"ל  במוסד המוכר על ידי הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך, (בד"כ מוסד אשר מוכר במדינתו כמוסד להשכלה גבוהה ורשום בספר המוסדות המוכרים של אונסקו, מוכר על ידי הגוף הנ"ל) יהיה זכאי למלגה במידה והוא עומד בכל שאר התבחינים הנדרשים מסטודנט הלומד בארץ.
 5. המבקש  לומד שנת לימודים מלאה.
 6. המבקש זכאי לקבל מהמועצה מלגה אחת בלבד לרבות מלגות פיס  לשנה אקדמית, וזאת לצורך לימודיו לתואר ראשון או תואר במסלול הנדסאים.

 

לא זכאי לקבל מלגה:

1.       סטודנט הלומד במכינות, לימודי תעודה, קורסים, השתלמויות, השלמת בגרות, הכשרה או הסבה מקצועית.

2.       סטודנט שקיבל בעבר מלגת עידוד מהמועצה, לרבות מלגת עידוד הכוללת 35 שעות מעורבות חברתית.

 

הבהרות ואופן הרישום:

1.    המלגה תינתן על פי שיקול דעת ועדת המלגות ולאחר שהמבקש מילא את התנאים בהתאם למסלול אותו בחר, ולאחר שכל הפניות יבדקו על ידה.

2.    אין לראות בהגשת בקשה למלגה ועמידת המבקש בכל התבחינים – התחייבות של המועצה למתן מלגה כמבוקש.

3.   הרישום למלגה יעשה בין התאריכים 1.2.23 – 28.2.23 באמצעות טופס רישום עם לינק להרשמה.

4.   לא יטופלו בקשות שיגיעו לאחר  28.2.23  או בקשות שלא יהיו בהן כל המסמכים הנלווים. יש להקפיד על שליחת  כל  המסמכים עד לתאריך זה בלבד.

5.    המועד האחרון להגשת בקשה למלגה  לשנת הלימודים תשפ"ג  הינו יום שני , 28 בפברואר 2023.

 

הנחיות:

1. קראו בעיון את  מסמך תקנון התבחינים שלהלן.

2. למילוי "טופס הרישום", יש להכנס ללינק להרשמה למלא את הפרטים האישיים.

3. יש לצרף לטופס הרישום את המסמכים הבאים:

א.  צילום תעודת זהות הכולל את  הספח במלואו, בו ניתן לראות את תאריך רישום מקום המגורים במשרד הפנים.

ב.  אישורים על לימודים במוסד להשכלה גבוהה:

ג.  אישור לימודים רשמי חתום בחותמת המוסד לשנה זו.

ד. אישור על מועד תחילת הלימודים לתואר במוסד זה.

ה.  קבלה על תשלום שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד  2022-2023 מהמוסד בו הנך לומד.

ו.  צילום תעודת שחרור / שירות לאומי אזרחי / פטור (מועמדים שאין עליהם חובת שירות פטורים מסעיף זה).

ז.  תמונת ראש (פספורט) עדכנית בקובץ תמונה.

4. הליך הבדיקה והטיפול בבקשה יתחיל רק לאחר מילוי הטופס והגשת המסמכים הנדרשים

    

 ההרשמה והגשת כל המסמכים הנדרשים תסתיים ב  28 בפברואר 2023. לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות נוספות.

5.  טקס חלוקת המלגות צפוי להתקיים ב – 20 לאפריל 2023 – חובה להגיע לטקס.

*  נכתב בלשון זכר לשם נוחיות בלבד, מתייחס לשני המינים ללא הבדל.

 

לשאלות ניתן לפנות:

ענת טנא מלכין
מרכז צעירים
04-8748192
054-6833065
 

 

תם הזמן למילוי טופס זה.