הנחיות מעודכנות באתר משרד הבריאות

WhatsApp Image 2021-02-25 at 12.02.51.jpe

הנחיות לפורים.pdf

 

19.2.21

עדכון הקלות לקראת יום א' 21.2.21

***מותר להתקהל עד 10 אנשים במבנה סגור (כולל בתי תפילה) ו 20 אנשים בשטח פתוח.

 

***חינוך:

א.         אל כיתות א-ד מצטרפות גם כיתות ה'-ו' ו י"א-י"ב שילמדו בקפסולות בבית הספר.

ב.         מועצה אזורית זבולון ירוקה וכל הישובים בה ירוקים או צהובים, לכן גני הילדים בכל הישובים יפתחו ביום ראשון, כולל באיבטין.

ג. האישור לקיים לימודים בשטח פתוח בכל הארץ יעלה מ-10 אנשים בקבוצה ל-20.

ד. תתאפשר פעילות של תנועות וארגוני נוער בשטח פתוח במודל של פתיחת כיתות הלימוד.

ה. תתאפשר פעילויות של מפעילים חיצוניים בגני ילדים ובתי ספר.

ו. יתאפשרו טיולים חד יומיים במסגרות החינוך שפועלות.

ז. יתאפשר לפנימיות לפעול גם במסלול "פתוח" כפי שהיה לפני הסגר, בקבוצות של עד 18 תלמידים ובאופן

 

***פתיחת מקומות נוספים***

***מקומות שיתפתחו ללא תו ירוק:

  • חנויות רחוב:  במקום עד 150 מ"ר - מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום או על 10 אנשים, לפי הנמוך מביניהם. במקום ששטחו מעל 150 מ"ר – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר משטח המקום.
  • מקום המשמש עבור אימון ספורטאי מקצועי.
  • מקום המשמש עבור אימון ספורטאי תחרותי כהגדרתו בתקנות (ואם במבנה - רק ספורטאי תחרותי קטין, או בגיר בתו ירוק, או ספורטאי בענפי השחייה), וכן סטודיו למחול תחרותי כמפורט בתקנה.
  • ספרייה
  • גן חיות, ספארי ואטרקציה תיירותית בשטח פתוח ללא מתקנים (ולמעט רכבל) - לפי יחס של אדם לכל 15 מ"ר.

 

***מקומות עם תו ירוק בלבד (מחלימים ומתחסנים בלבד):

*בעל המקום יחויב להציב שלט על חובת הצגת תו ירוק, ובמקום הפועל בתיאום מראש - יודיע על כך בעת ההזמנה.

*מכון כושר או סטודיו:

המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, או פחות עם מחיצה ביניהם.

המחזיק או המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש, לא יופעלו ג'קוזי או סאונה במקום ותהיה הקפדה על ניקוי וחיטוי.

 

*** תרבות וספורט יפעלו עם תו ירוק בלבד (מחלימים ומתחסנים בלבד):

•  מספר אנשים - עד 75 מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 300 אנשים במבנה או על 500 אנשים בשטח פתוח.

•  הצפייה באירוע תתקיים בישיבה בלבד, ללא ריקודים, וללא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע; הסדרנים יידעו  את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע.

•  המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה במקומות מסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;

 

***בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים –

•  המחזיק או המפעיל של  המקום יחלק את המקום למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות;

•  הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;

•  המחזיק או המפעיל של המקום יפריד את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;

•  בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;

•  המרחק בין הקהל לבמה או למקום המיועד והמסומן לקיום הפעילות  לא יפחת מארבעה מטרים;

•  המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסיכה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 50 צופים;

•  לא יוגש או יימכר אוכל במתחם האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים;

•  המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים באירוע כי לא ניתן לאכול בעת האירוע, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;

•  המתחם יכלול מספר כניסות, ולא פחות משתי כניסות;

•  המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס וייצא באופן הדרגתי; בפעילות תרבות - לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע;

•  המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט, על החובה לעטות מסיכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע;

•  המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים;

 

**בריכת שחייה או מקווה טהרה לגברים יפעלו גם הם עם תו ירוק בלבד:

• אדם לכל 7 מ"ר ובתוך המים  -1 ל -6 מר.

• תחול חובת חיטוי ושמירה על היגיינה, מפעילי מזנון בשטח הבריכה לא יציבו שולחנות אכילה בשטח המזנון, וכן לא יופעלו ג'קוזי או סאונה.

 

***בית תפילה (שנרשם ברשות המקומית כבית תפילה לפי התו הירוק):

• מספר האנשים במקום לא יעלה על 50% מהתפוסה המרבית של המקום, בהתאם למספר המושבים הקבועים, ואם אין מושבים קבועים – לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל 7 מטרים רבועים, והכול, ולא יותר מ-300 אנשים.

• ייתלה בכניסה לבית התפילה אישור התו הירוק מהרשות המקומית.

• חל איסור על הגשת מזון.

• שמירת מרחק של 2 מ"ר ולפחות כסא בין אדם לאדם שאינם גרים יחד.

• הקפדה על חיטוי וניקוי.

 

***קנסות:

1. הפעלת מקום בניגוד לתקנות - עד 10,000 ש"ח (לפי גודל המקום).

2. אדם שאינו מחוסן או מחלים השוהה במקום הפועל עם תו ירוק - 1,000 ש"ח.

1.מקום שפועל לפי התו הירוק שלא הציב שלט:  3,000 ש"ח.

2. מפעיל קניון שלא מינה סדרנים לפי מה שהוא חייב: 5,000 ש"ח.

3. מפעיל קניון או שוק שהציב שולחנות אוכל או לא מנע את הגישה אליהם: 5,000 ש"ח.

4. מפעיל קניון שלא מנע הצבת דוכני אוכל או יריד: 2,500 ש"ח.

5. מפעיל מקום שלא תלה שלט שאסור לאכול במקום: 5,000 ש"ח.

מוקד 106 זמין לכל שאלה

WhatsApp Image 2021-02-20 at 20.57.32.jpe

15.12.20

קיצור תקופת הבידוד ל-10 ימים
שימו לב - החל מיום שלישי, 15.10.2020, ניתן לקצר את משך הבידוד ל-10 ימים, אם מתקיימים התנאים המפורטים בהמשך. 
הנחיה זו גם על מי שנכנס לבידוד קודם למועד זה. 
מי שבא במגע עם חולה מאומת (כולל בן בית של חולה מאומת ומי שהוגדר בחקירה אפידמיולוגית כמי שנדרש לבידוד) ומי ששב ממדינה אדומה בחו"ל - יש להשלים את הבידוד עד תום התקופה שנקבעה. ניתן לקצר את תקופת הבידוד ל-10 יום, אם מתקיימים התנאים הבאים:
• יש לדווח למשרד הבריאות על כניסה לבידוד ולבצע בדיקת קורונה ראשונה מוקדם ככל האפשר ממועד הכניסה לבידוד.
• יש לבצע בדיקה שניה לאחר היום ה-9 ממועד החשיפה לחולה מאומת או חזרה מחו"ל. יש להמתין 24 שעות לפחות בין בדיקה לבדיקה ולבצע את הבדיקה השנייה רק לאחר קבלת תוצאה שלילית על הבדיקה הראשונה.
• יש לבצע את הבדיקה רק במתחם "היבדק וסע" או בנקודה המיועדת למבודדים, בהתאם לכללים שפורטו למעלה.
• אם שתי הבדיקות שליליות, יישלח אישור ממשרד הבריאות ב-SMS או בשיחה טלפונית כעבור 10 ימים מהמגע האחרון עם החולה או מועד החזרה מחו"ל. ניתן לצאת מהבידוד רק לאחר קבלת ההודעה.
• אם מתקיימים כל התנאים, אך לא מתקבלת הודעה ממשרד הבריאות, אסור לצאת מבידוד ויש להתקשר לקול הבריאות 5400* לקבלת הנחיות.
•  אם למבודד מופיעים תסמינים במהלך הבידוד, אין לקצר את תקופת הבידוד ויש להיבדק שוב.
לכל המידע בנושא
https://www.oref.org.il/12578-16800-he/Pakar.aspx

רוצים לדעת איפה נבדקים?

פיקוד העורף בשיתוף עם מד"א, קופות החולים והרשויות המקומיות, מפעילים ברחבי הארץ מתחמים לביצוע בדיקות לגילוי קורונה. מתחמי הבדיקות פתוחים לציבור הרחב (למעט חיילים), ללא צורך בהפניה וללא צורך בתיאום תור מראש.
שימו לב: מיקום המתחמים והמועדים יכולים להשתנות, ולכן מומלץ להתעדכן באופן יומיומי.
למידע נוסף ופריסת מתחמי הבדיקות:
https://www.oref.org.il/12605-17147-he/Pakar.aspx