הרשמה לכיתות א' לתושבי המועצה האזורית זבולון בלבד

שם בית הספר אליו רוצים להרשם * שדה חובה
תושב המועצה * שדה חובה

*הרשמה לכיתה ברוב דמוקרטי תהיה ברישום נפרד

פרטי התלמיד/ה

מין * שדה חובה

פרטי ההורה:

פרטי ההורה:

הורים המעוניינים לרשום ילדיהם לכיתות ברוח דמוקרטית בביה"ס בנופית, יעשו זאת במפגש החשיפה שיתקיים  בזום ב 11.2.

פרטים יפורסמו בהמשך.

 

ביום שני 15.2 מתקיים ערב חשיפה לרישום תושבי מועצה לכיתה א' בנופית.

לדף הנחיות מיוחדות לרישום מוסדות חינוך לחצו כאן

מסמכים נוספים:

 

בקשה לאישור לימודי חוץ לתושב המועצה

בקשה לביטול רישום 

בקשה של תושב חוץ ללמוד בתחומי המועצה 

כתב הצהרה להורים עצמאיים 

 

בשאלות ניתן לפנות למחלקת חינוך

זוהר נוילנדר
מזכירת לשכה - אגף חינוך וחברה ומרכזת הסעות החינוך המיוחד
04-8478140