אגרות

אגרת חיסון:

  1. כלבה מעוקרת/כלב מסורס – 53.50 ₪
  2. רגיל- (לא מעוקרת/מסורס) – 381 ₪
  3. פטור ( צעיר מגיל חצי שנה או מעל 8 שנים)  – 69 ₪
  4. פטור ניתן גם לכלבים גזעיים המיועדים להרבעה באישור מיוחד של התאחדות הכלבנים הישראלית.

קנסות (לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו):

רשימה חלקית:
  1. הכלב לא חוסן נגד כלבת –  1,500 ₪
  2. החזקת כלב שגילו יותר משלושה חודשים ללא רישיון –  500 ₪
  3. הכלב יצא מתחומי החצר ולא היה קשור ברצועה לאדם שמסוגל לשלוט בו –  500 ₪
  4. החזקת כלב מגזע מסוכן ללא רישיון – 5,000 ₪ (במקרה זה הרישיון מחייב גם עיקור/סירוס)
  5. החזקת כלב מגזע מסוכן המוחזק בחצר לא מגודרת ו/או נעולה  – 1,500    ₪
  6. בעל כלב שנשך שלא העבירו להסגר – 2000 ₪ + 200 ₪ על כל יום בגין עבירה נמשכת.

מחזיקים בכלב/ה? בדקו את תוקף הרשיון שברשותכם/ן וחדשו במהרה רשיון שפג תוקפו (שנה מיום הוצאתו).