חוק הנוער

השירות נותן מענה לילדים ובני נוער הנתונים בסכנה.

השירות נותן מענה כשקיים חשד סביר בקרב אנשי חינוך, בריאות, רווחה וכל אזרח -לפגיעה או הזנחה של קטין, מתוך מטרה להגן על שלומם הפיזי והנפשי של קטינים. העובד הסוציאלי לחוק הנוער יעריך את החשד למצב הסיכון או הפגיעה בילד, על מנת להפסיק את מצבי הסיכון ולמנוע הישנותם.

ניתן לקבל את השירות דרך העובד הסוציאלי לחוק נוער או דרך העובד הסוציאלי המרחבי.

 

עובד סוציאלי לחוק סדרי דין

השירות ניתן לבתי המשפט ומיועד לתת מענה למשפחות בהליכי גירושין, אלימות במשפחה, משמורת וחלוקת זמני שהות ועוד.

השירות נותן מענה בתחומי הקשר של הילדים עם הוריהם והמלצה על המשמורת וזמני השהות של הילדים, תוך מטרה לשמור על זכויות וטובת הילדים ולמזער את ההשלכות של אי ההסכמות בין ההורים ובמקרים שההתערבות היא סביב צווי  הגנה.

ניתן לקבל את השירות באמצעות בתי המשפט לענייני משפחה, בתי הדין הרבני ובתי הדין השרעי.

 

אפוטרופוס

השירות מיועד לבני משפחה של אדם שמונה לו אפוטרופוס או הוגשה בקשה לכך.

השירות נותן מענה לתחום מינוי אפוטרופוס לאדם אשר אינו כשיר לנהל את ענייניו מסיבות שונות. האפוטרופוס מנהל את ענייניו של אותו אדם מבחינה כלכלית ו/או גופנית.

ניתן לקבל את השירות דרך בתי המשפט העוסקים בדיני משפחה או להתייעץ עם העובד הסוציאלי לחוק.

 

חוק ההגנה על חוסים

השירות מיועד לכל אדם שיש לו חשד סביר לפגיעה בחוסה – אדם שמפאת לקות בשכלו או זקנה אינו מסוגל לדאוג לצרכיו ונמצא בסיכון.

השירות נותן מענה וטיפול בחוסים מתוך מטרה להגן עליהם מפני פגיעה, ניצול והזנחה, המהווים סכנה לשלומם ולחייהם.

ניתן לקבל את השירות דרך העובד הסוציאלי לחוק הגנה על חוסים או דרך העובד הסוציאלי המרחבי.