מוקד המועצה אחרי השעה 16:00: 106

מרכזיה: 04-8478111