מחלקת בטחון

מח' רישוי וקידום עסקים                                                                                                                                  

                                                                                                                        ‏

הליך אישור לקיום אירועי תרבות  – מועצה אזורית זבולון

 

במסגרת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), תש"ף-2020, הסמכות לאישור קיום אירועים בשטח פתוח מעל הקבוע במגבלת התקהלות לפי מודל רמזור ועד 500 משתתפים  ניתנה לרשות המקומית.

 

תנאים  לקיום אירוע תרבות בשטח פתוח:

( יישוב ירוק , יישוב צהוב- עד 500 איש באישור הרשות המקומית , מעל 500 איש באישור רשות מקומית ומשרד הבריאות)

 • המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין – לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות האלה:
 • האם אתה משתעל?
 • האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב-48 השעות האחרונות?
 • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
 • המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;
 • המחזיק או המפעיל יפעיל  מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום (למעט עובדי המקום)
 • המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יפעל, ככל האפשר, לשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסוים, לרבות הצטופפות בכניסה למקום;
 • המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
 • אירוע יתקיים בהושבה בלבד, במקומות מסומנים, ללא הגשת מזון.
 • תבוצע הפרדה לקפסולות של 20 אנשים בקבוצה לכל היותר
 • בין מתחם למתחם נשמר מרחק של 2 מטרים לפחות.
 • יש לבצע סימון פיזי בין המתחמים, בולט לעין.
 • ימונה ממונה קורונה למקום , האמון על קיום ההוראות בפועל, במהלך ההכנות ובעת קיום האירוע.
 • יוצבו  סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים ומניעת צפיפות והתקהלות.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 •  יבוצע רישום ותיעוד באי המקום באופן מקוון או באמצעות רישום. הרישום ישמר בידי המפעיל לתקופה של 21 יום. 

הגשת מסמכים לצורך אישור האירוע:

א. לבקשה המצורפת יצורף תרשים הכולל :

 • סימון קפסולות כך שניתן יהיה להבין כמה מושבים יש בקפסולה.
 • סימון כמה מ"ר בכל קפסולה
 • הדגשה של המעברים בין הקפסולות ומה המרווחים בניהם.
 • סימון יציאות + כניסות
 • ציון מס' השירותים במקום והיכן ממוקמים
 • ציון היכן הבמה ממוקמת (במידה והוקמה
 • במקום בו יש כיסאות המפרידים בין הקפסולות, יסומנו רק הכיסאות המפרידים ככאלה שלא ניתן לשבת עליהם. במקום בו אין כיסאות בין קפסולה לקפסולה, תסומן כל קפסולה בסרט סימון.

ב. הצהרה חתומה לידי לרשות המקומית  כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנות 7 ו-8 ו-9, 10 ו-11, לפי העניין, כמתחייב בחוק (מצ"ב נוסח ההצהרה – נספח א')

 

יודגש כי בכל סתירה בין הכתוב לבין הוראות החוק ו/או הוראות מנהל – הוראות החוק הן שקובעות.

 

טופס הצהרה:

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020

המכהן כ * שדה חובה
הצהרת אחראי האירוע * שדה חובה
הצהרת אחראי האירוע * שדה חובה
Browser not supported