קרן מלגות לסטודנטים תושבי מועצה איזורית זבולון – שנה"ל  תש"פ 2020

תקנון תבחינים

המועצה מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה במטרה לעודד השכלה גבוהה ולימודים אקדמיים.

ועדת המלגות דנה וקבעה את התבחינים לחלוקת המלגות.

הועדה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל סטודנט* / מבקש אשר הגיש בקשה למלגה.

הגשת המועמדות מתבצעת באמצעות טופס רישום, והעברת המסמכים הנדרשים בדוא"ל בלבד.

אנא, קראו בתשומת לב את התקנון, ואת כל הדרישות למסמכים נלווים, לתשלום ולמילוי טופס הבקשה למלגה.

מאחלים לכולם שיהיה בהצלחה.

מלגות תש"פ

המועצה החליטה על שינוי המתווה לחלוקת המלגות לסטודנטים.

שנת תש"פ תהיה שנת מעבר בין המתווה הקודם למתווה המוצע לשנים הבאות.

מלגות סטודנטים יחולקו בכפוף לפעילות הסטודנטים בקהילה.

המלגות יחולקו לשני מסלולים*: סטודנטים יבחרו את מסלול המלגה בעת הגשת הבקשה. 

מסלול בסיס*: מלגה בגובה 1500 ₪.

מיועד לכלל הסטודנטים העונים על דרישות הסף כפי שמתואר בהמשך, עם זאת נתעדף סטודנטים שנה ג' אשר לא קיבלו מלגה מהמועצה בעבר.

מסלול מורחב*: מלגה בגובה 3000 ₪. (תוספת 1500 ₪ על מלגת הבסיס).

מיועד לכלל הסטודנטים (שנה ב' כפי שיפורסם לעיל) שיבצעו פעילות בקהילה, סה"כ כ- 15 שעות, בשני ימי התנדבות מרוכזים סביב שביל זבולון המוקם בשיתוף מחלקת תיירות והיחידה להתנדבות, או פעילות אחרת במידת הצורך.

שביל זבולון יהיה שביל שיחבר בין היישוביים במועצה, יחלוף בין פיסות נוף ייחודיות בעמק זבולון דרך גבעות אלונים, יחצה נחלים ושדות וידגיש את ערכי הטבע, הנוף, המורשת, ויהווה כלי לשמרם. הפעילות בקהילה תכלול חשיפה לפרויקט ייחודי זה כמו גם תרומה בעבודה פיזית או חינוכית לקידומו. הפעילות תתבצע בצורה מרוכזת בכל ימי שישי במהלך חודש מאי. הסטודנטים יבחרו מבין התאריכים המוצעים את המועדים המתאימים להם.

ויקי שלם- היחידה להתנדבות, תתאם את הפעילות מול הסטודנטים.

*מספר מקבלי המלגות מוגבל

**נדגיש כי גם מסלול הבסיס וגם המסלול המורחב מיועדים לסטודנטים שנה ב' ואילך העומדים בתבחינים.

התבחינים לזכאות להגשת בקשה למלגה:

 1. המבקש הינו תושב  מ.א. זבולון, על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב – 5 השנים האחרונות לפחות.
   
 2. לחילופין, המבקש התגורר בתחום שיפוט מ.א. זבולון לפחות 5 שנים, החליף כתובתו בתקופת הלימודים האקדמיים, והוריו הינם תושבי מ.א. זבולון על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ב – 5 השנים האחרונות לפחות.  
   
 3. המבקש השלים שירות צבאי מלא או שירות לאומי אזרחי. לא חל על בעלי פטור או מי שאין עליו חובת שירות.
   
 4. המבקש לומד במדינת ישראל באחת מהאפשרויות הבאות:
 5. לימודים לתואר ראשון  במסלול אקדמאי, בשנה ב' ואילך, במוסד המוכר על  ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 6. לימודים באוניברסיטה הפתוחה החל מהנקודה ה – 60 ובהצגת תוכנית לימודים מאושרת.
 7. לימודי הנדסאים, שנה ב' ואילך, במסלול המעניק תואר הנדסאי המוכר על ידי  משרד החינוך או משרד הכלכלה.
 8. לימודים במתכונת מלאה לאח/ות מוסמכ/ת, או לימודים במסלול השלמה אקדמית לתואר ראשון בסיעוד, וכן לימודים במסגרת הסבת אקדמאים לסיעוד.
   
 9. סטודנט הלומד בחו"ל  במוסד המוכר על ידי הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך, (בדר"כ מוסד אשר מוכר במדינתו כמוסד להשכלה גבוהה ורשום בספר המוסדות המוכרים של אונסקו, מוכר על ידי הגוף הנ"ל) יהיה זכאי למלגה במידה והוא עומד בכל שאר התבחינים הנדרשים מסטודנט הלומד בארץ.
   
 10.   גיל המבקש אינו עולה על 33 שנה (בשנת תש"פ, 2020   - ילידי 1987 ואילך).
   
 11.  המבקש  לומד שנת לימודים מלאה.
   
 12. המבקש זכאי לקבל מהמועצה מלגה אחת בלבד וזאת לצורך לימודיו לתואר ראשון או במסלול הנדסאים.
   
 13. סכום המלגה כפי שפורט למעלה.
   
 14. המלגה במסלול המורחב מותנית בקבלת אישור על השלמת שעות פעילות בקהילה (כ 15 שעות) שתבוצענה בהדרכה ובאופן מרוכז. סטודנטים יודיעו על בחירתם במסלול בעת הגשת הבקשה למלגה. 

מתאמת ההתנדבות- ויקי שלם, רכזת להתנדבות במועצה, אחראית לתאום הפעילות ותהיה בקשר עם הסטודנטים.

לא זכאי לקבל מלגה:

1. סטודנט הלומד במכינות, לימודי תעודה, קורסים, השתלמויות, השלמת בגרות, הכשרה או הסבה מקצועית וכו'.

2. סטודנט שקיבל בעבר מלגה מהמועצה.

הבהרות ואופן הרישום:

1. המלגה תינתן על פי שיקול דעת ועדת המלגות ולאחר שהמבקש מילא את התנאים בהתאם למסלול אותו בחר, ולאחר שכל הפניות יבדקו על ידה.

2. אין לראות בהגשת בקשה למלגה ועמידת המבקש בכל התבחינים – התחייבות של המועצה למתן מלגה כמבוקש.

3. הרישום למלגה יעשה בין התאריכים 2.2.20-10.3.20, באמצעות מילוי הטופס ושליחתו למייל: MAZKIRUT@zvulun.co.il. לא יטופלו בקשות שיגיעו לאחר מועד זה או בקשות שלא יהיו בהן כל המסמכים הנלווים.. יש להקפיד על הבאת כל המסמכים עד לתאריך זה בלבד. טלפון לבירורים -04-8478111.

4. המועד האחרון להגשת בקשה למלגה  לשנת הלימודים תש"פ הינו יום שלישי, 10 במרץ  2020 .

הנחיות:

1. קראו בעיון את  מסמך תקנון התבחינים שלהלן.

2. למילוי "טופס הרישום", הורידו את קובץ הpdf  המצורף בסוף מסמך זה.

3. בנוסף לטופס הרישום יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

א.  צילום תעודת זהות הכולל את  הספח במלואו, בו ניתן לראות את תאריך רישום מקום המגורים במשרד הפנים.

ב.  אישורים על לימודים במוסד להשכלה גבוהה:

I. אישור לימודים רשמי חתום בחותמת המוסד לשנה זו.

II. אישור על מועד תחילת הלימודים לתואר במוסד זה.

ג.  קבלה על תשלום שכר לימוד לשנת הלימודים תש"פ 2019-2020 מהמוסד בו הנך לומד.

ד.  צילום תעודת שחרור / שירות לאומי אזרחי / פטור (מועמדים שאין עליהם חובת שירות פטורים מסעיף זה).

ה.  תמונת ראש (פספורט) עדכנית בקובץ תמונה.

תהליך הגשת המועמדות למלגה כרוך בתשלום בסך 30 ₪ עבור דמי טיפול. את הסכום ניתן לשלם במועצה במזומן, או טלפונית אצל זוהר כתר-יערי בכרטיס אשראי  בטלפון 04-8478158. דוא"ל  zohar@zvulun.co.il  .

הליך הבדיקה והטיפול בבקשה יתחיל רק לאחר השלמת הגשת המסמכים המפורטים להלן:

 • מילוי טופס הרישום.
 • משלוח בדוא"ל של המסמכים הנלווים.
 • הסדרת תשלום דמי הטיפול.

ההרשמה והגשת כל המסמכים הנדרשים תסתיים ב  10 במרץ 2020לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות נוספות.

4.  טקס חלוקת המלגות צפוי להתקיים בסוף חודש יוני 2020.

חברי ועדת המלגות 

גנית ריכטר - יו"ר הועדה
דודי שביט
סלים עמריה
ג'קי שורק
אורית שטייף
מוסטפה חילף
עאמר חאלדי

*  נכתב בלשון זכר לשם נוחיות בלבד, מתייחס לשני המינים ללא הבדל.

להורדת טופס הרישום לחצו כאן