טבלת אנשי קשר - ארנונה וגביה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רימה ארמלי מחלקת ארנונה וגביה 04-8478148 RimaA@zvulun.co.il
חן דרעי מחלקת ארנונה וגביה 04-8478132 ChenD@zvulun.co.il
דוד דהן מחלקת ארנונה וגביה 04-8478110 DAVID@zvulun.co.il
רותי דנטס מנהלת מחלקת ארנונה וגביה 04-8478126 RUTI@zvulun.co.il

שעות קבלת קהל במחלקה

ימים א – ה  08.30 – 12.30
יום ב – 14.00 – 17.30

מחלקת הגביה במועצה עוסקת  בנושאים הבאים

 • חיובי ארנונה. מים. מיסי ועד. אגרות והיטלים. דוחות פיקוח גביית קנסות בית משפט
 • המחלקה מטפלת בהעמקת הגביה ע"י: סקר נכסים. עדכון מדידות ואיתור חייבים.
 • המחלקה עוסקת בגביית החוב בכפוף לפקודת העיריות ופקודת המיסים גביה.
 • מחלקת הגביה מאפשרת מתן הנחות בארנונה לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה. התשנ"ג 1993 .

אמצעי תשלום במחלקה

1 . באמצעות אתר האינטרנט של המועצה( לחץ כאן )

2 . במחלקה או באמצעות הוראת קבע.

3 . באמצעות מענה טלפוני למחלקה.

המחלקה דואגת להביא לידיעת התושבים את צו הארנונה וטבלת ההנחות.

ברורים ותשלומים בטלפון 04-8478110 כל יום בין השעות 13.30 – 15.30
לרווחת התושבים הותקנה עמדה של הביטוח הלאומי במועצה להנפקת אישורים שונים לצורך מתן הנחות בארנונה.

טופס דיווח בדבר מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת דיור

צו ארנונה מבוקש לשנת 2021

דברי הסבר לצו הארנונה המבוקש

דברי הסבר לצו הארנונה המבוקש -עותק מונגש ללא חתימה

צו ארנונה מבוקש לשנת 2021

 

טופס להגשת השגה למדידות הארנונה

להורדת הטופס לחצו כאן

את הטופס בצירוף הצ'ק המוזכר בטופס, יש לשלוח ל:

מחלקת ארנונה וגביה

מועצה אזורית זבולון

דואר כפר המכבי 3003000

טופס דיווח בדבר מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת דיור

להורדת הטופס לחצו כאן

 

מסמכים נדרשים הנלווים לבקשת ההנחה מארנונה לפי מבחן הכנסה:

 1. טופס בקשה.
 2. צילום ת.ז. + ספח
 3. אישור מעמד לא עובד – גבר (בעל) למי שלא עובד

אישור מעמד לא עובד – אישה למי שלא עובדת

אישור על מעמד לא עובד עבור ילדים במשפחה מעל גיל 18למי שלא עובד.

 1. אישור על זכאות לגמלת נכות כללית למי שמקבל
 2. אישור על זכאות לגמלת הבטחת הכנסה למי שמקבל.
 3. אישור על אי תשלום גמלה .
 4. פרוט כל התקבולים  מביטוח לאומי לפי חודשים של מבקשי ההנחה.
 5. תקופות ביטוח ושמות מעסיקים – אישור מביטוח לאומי – של גבר (בעל) ושל האישה וילדים שרשומים בבקשה להנחה מעל גיל 18.
 6. תלושי שכר לחודשים 10-11-12 לשנים 2019,2020 לפי רשימה שמופיעה בדוח של תקופות ביטוח ושמות מעסיקים מביטוח לאומי.
 7. לשכירים- טופס 106 לשנים 2020,2019 של כל מבקשי ההנחה מעל גיל 18.
 8. לעצמאים – טופס שומה (דו"ח מס) מאושרת לשנת 2019 ושנת 2020.
 9. דפי חשבון בנק של 3 חודשים של  כל מבקשי ההנחה בעל + אישה וילדים מעל גיל 18 לשנים הרלוונטיות.

 

המבקש מחויב להצהיר על ההכנסות של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18.

 

قائمة الملفات المطلوب إرفاقها لطلب تخفيض في ضريبة الأرنونا بحسب إختبار الدخل

 1. نموذج الطلب
 2. تصوير الهوية + الملحق

تصريح وضع غير عامل – للرجل (الزوج) لمن لا يعمل

 • /أو

تصريح وضع غير عامل – للمرأة التي لا تعمل

 • /أو

تصريح وضع غير عامل – للأبناء فوق جيل 18 ولا يعملون

 1. تصريح على الإستحقاق لبدل إعاقة عامة لمن يأخذها
 2. تصريح على الإستحقاق لبدل ضمان الدخل لمن يأخذها
 3. تصريح على عدم دفع بدل (معاش)
 4. توضيح (تفصيل) لكل المدخولات من التأمين الوطني حسب الأشهر، لمقدمي الطلب

فترات التأمين وأسماء أماكن العمل – تصريح من التأمين الوطني – للرجل (الزوج) وللمرأة والأبناء المسجلين في الطلب من جيل 18 فما فوق.

 1. تصاريح الأجرة للأشهر 10-11-12 للسنوات 2019, 2020. حسب القائمة الموجودة في تقرير فترات التأمين وأٍسماء أماكن العمل الموجودة في التأمين الوطني.
 2. للموظفين: نموذج 106 للسنوات 2019, 2020 لكل مقدمي الطلب من جيل 18 فما فوق
 3. للمستقلين: نموذج שומה (تقرير ضريبي) موافق عليه لسنة 2019 وسنة 2020.
 4. مستندات من حساب بنك لأخر 3 أشهر لمقدمي طلب التخفيض (الزوج + الزوجة + الأبناء من جيل 18 فما فوق) للسنوات 2019, 2020.
 5. أرقام هواتف لواحد أو أكثر من مقدمي الطلب.

 

يجب على مقدم الطلب التصريح عن كل المدخولات لساكني المنزل من جيل 18 فما فوق.