החוגים ימשכו השנה עד סוף חודש יולי במקום עד יוני על מנת להחזיר את השיעורים שהוחמצו בשל הקורונה.

עדי אוסמו בלולו
מזכירת המחלקה לספורט ונוער
04-8478161

חוברת להדפסה 2020.pdf

בקרוב תפורסם חוברת חוגים של השנה הבאה