מזכירות שירותים חברתיים
מזכירות
04-8478115
(1 עברית,2 ערבית,לאחר מכן 7 למזכירות)

עבודה סוציאלית מרחבית 

עבודה סוציאלית מרחבית הינה שירות לתושבים ולקהילות ביישובי המועצה. היא נותנת מענה לפרט ומשפחתו, שותפה לתכנון פעילויות קהילתיות-חברתיות ונמצאת בקשר עם מנהיגות היישוב ובעלי התפקידים בשגרה ובחירום.

הממשקים בהם מלווים העובדים הסוציאליים המרחביים:

 1.  ליווי מערכתי
 2.  טיפול ישיר
 3.  תיווך לשירותים במוסדות ובמשרדים אחרים
 4.  סינגור
 5.  מתן מידע הנוגע לזכויות הפרט.

העובדים הסוציאליים המרחביים מחויבים בשמירת סודיות מקצועית בעבודתם.

תחומי השירות הניתנים לתושבים ולקהילות ביישובי המועצה:

 1. שירותי פרט ומשפחה
 2. שירותים לילדים ונוער
 3. שירותים לאזרחים ותיקים
 4. שירותים לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים ובני משפחתם
 5. שירותים עפ״י חוק
 6. עבודה קהילתית ושירותים לקהילה