רוני חיון דורני
דוברות המועצה
04-847-2617
 

הדוברות אחראית על חלון הראווה של המועצה האזורית זבולון

  • קשר שוטף עם כלי התקשורת השונים ומנהלת את כלל הקשר של המועצה עם התקשורת
  • ניהול הרשתות החברתיות של המועצה.
  • אמונה על תחום ההסברה –תכנון והפקה של כל חומר כתוב על המועצה, לרבות דו''חות לתושב, דפי מידע, פרסומים על פעילות המועצה והודעות לתושב, קיום קמפיינים בהתאם לנדרש, מצגות וכו', כולל תוכן וגרפיקה של כל אחד מאגפי, מחלקות ויחידות המועצה.
  • מענה לפניות האזרחים והקשר עם הציבור
  • ממונה על אתר האינטרנט של המועצה
  • חירום - העברת המידע בין המועצה לכלי התקשורת ולתושבים.
  • אחריות על שפה מיתוגית אחידה