אורית שטייף
מנהלת אגף חינוך וחברה
04-8478140
054-6833912
ערנית מנדל
מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי
04-8478139
054-6833006
איטה פינצ'בסקי
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
04-8478115
(2182)
ליאת פאר
מנכ"לית העמותה לחבר הותיק דורות זבולון
04-8478171